• /´rezənənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Vang dội; vang rền; vang vọng (về âm thanh)
  deep resonant notes
  những nốt nhạc vang rền
  Vang, âm vang (nhất là do rung; về một căn phòng..)
  a resonant hall
  một hội trường có điều kiện dội âm tốt
  resonant walls
  tường dội lại tiếng
  Vang dội lại cái gì (về địa điểm)
  alpine valleys resonant with the sound of church bells
  các thung lũng của dãy núi Alps vang vọng tiếng chuông nhà thờ
  (vật lý) cộng hưởng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X