• /ris¸pektə´biliti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đáng tôn trọng, tính chất đáng tôn trọng; tư cách đáng trọng; sự đứng đắn
  Người đáng trọng; người đứng đắn

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X