• /´si:mlinis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự chỉnh, sự tề chỉnh, sự đoan trang
  Sự thích đáng
  Tính lịch sự

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X