• /ris'pektiɳ/

  Thông dụng

  Giới từ

  Nói về, về, có liên quan tới (vấn đề...)
  questions respecting a matter
  những câu hỏi có liên quan tới một vấn đề
  laws respecting property
  những đạo luật về tài sản

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X