• Thông dụng

  Tính từ
  (thuộc) sự thở, (thuộc) hô hấp; để thở, để hô hấp
  respiratory organs
  cơ quan hô hấp
  respiratory diseases
  các bệnh đường hô hấp (viêm phế quản..)
  respiratory systems
  hệ hô hấp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X