• (đổi hướng từ Organs)
  /'ɔ:gən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đàn ống (dùng trong nhà thờ), đàn óoc, đàn hộp (có tay quay) (cũng) barrel organ
  an electric organ
  đàn organ điện
  (sinh vật học) cơ quan
  organs of nerve
  cơ quan thần kinh
  Cơ quan, cơ quan ngôn luận, cơ quan nhà nước
  Giọng nói
  to have a magnificent organ
  có giọng nói to

  Chuyên ngành

  Y học

  cơ quan
  digestive organ
  cơ quan tiêu hóa
  genital organ
  cơ quan sinh dục
  gustatory organ
  cơ quan vị giác
  organ of corti
  cơ quan corti, cơ quan xoắn
  organ of Jacobson
  cơ quan Jacobson, cơ quan lá mía - mũi
  reproductive organ
  cơ quan sinh dục
  reproductive organ
  cơ quan sinh sản
  spiral organ
  cơ quan xoắn
  target organ
  cơ quan đích (cơ quan hay mô đặc hiệu là nơi tác động của một loại hormon thuốc hay một chất khác)
  tendon organ
  cơ quan gân
  urinary organ
  cơ quan tiết niệu
  nội tạng
  organ transplant
  cấy ghép nội tạng

  Kỹ thuật chung

  bộ phân
  bộ phận
  đàn phong cầm
  quan
  digestive organ
  cơ quan tiêu hóa
  frozen organ
  cơ quan được kết đông
  genital organ
  cơ quan sinh dục
  gustatory organ
  cơ quan vị giác
  leading information organ
  cơ quan thông tin chính
  leading information organ
  cơ quan thông tin đầu hệ
  main information organ
  cơ quan thông tin chính
  olfactory organ
  cư quan khứu giác
  organ of corti
  cơ quan corti, cơ quan xoắn
  organ of Jacobson
  cơ quan Jacobson, cơ quan lá mía - mũi
  reproductive organ
  cơ quan sinh dục
  reproductive organ
  cơ quan sinh sản
  spiral organ
  cơ quan xoắn
  target organ
  cơ quan đích (cơ quan hay mô đặc hiệu là nơi tác động của một loại hormon thuốc hay một chất khác)
  tendon organ
  cơ quan gân
  urinary organ
  cơ quan tiết niệu

  Kinh tế

  bộ máy
  cơ quan
  advertisement examination organ
  cơ quan kiểm tra quảng cáo
  executive organ
  cơ quan hành chánh
  fact-finding organ
  cơ quan điều tra thực tế
  financial organ
  cơ quan tài chính
  house organ
  cơ quan ngôn luận của công ty
  quality certification organ
  cơ quan kiểm nghiệm chất lượng
  subsidiary organ
  cơ quan phụ thuộc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X