• Thông dụng

  Tính từ

  Hạn chế, giới hạn
  restrictive practices
  những biện pháp hạn chế (sản xuất (công nghiệp)...)
  restrictive rulings
  những qui định giới hạn
  (ngôn ngữ học) hạn định (một mệnh đề, cụm từ quan hệ..)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hạn chế, giảm

  Kỹ thuật chung

  giảm
  hạn chế

  Kinh tế

  hạn chế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X