• /ri:´θiηk/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Suy tính lại, cân nhắc lại
  rethink a policy
  suy tính lại một chính sách
  'ri:•i–k
  danh từ
  Sự suy tính lại, sự cân nhắc lại
  have a quick rethink before deciding
  suy nghĩ lại thật nhanh trước khi quyết định


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X