• /ri:´tʌtʃ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chấm sửa, sự sửa lại, sự tút lại
  Nét chấm sửa, nét sửa lại, nét tút lại (một bức ảnh...)

  Ngoại động từ

  Chấm sửa, sửa lại, tút lại (tranh, ảnh...)

  Chuyên ngành

  Vật lý

  sửa phim
  sửa ảnh

  Xây dựng

  rơ tút

  Kinh tế

  dọn dẹp lại
  sự sửa sang

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  polish , touch up

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X