• /'pouliʃ/

  Thông dụng

  Tính từ

  ( Polish) (thuộc) nước Ba lan, người Ba lan
  bóng, láng bóng

  Danh từ

  ( Polish) tiếng Ba lan
  written in Polish
  viết bằng tiếng Ba lan
  Nước bóng, nước láng; việc đánh bóng, hành động đánh bóng; dầu đánh bóng, nước đánh bóng, xi
  a table-top with a good polish
  mặt bàn có nước bóng đẹp
  give the floor a thorough polish
  đánh bóng toàn bộ mặt sàn
  shoe polish
  xi đánh giày
  (nghĩa bóng) vẻ lịch sự, vẻ tao nhã, vẻ tế nhị; sự tinh tế
  spit and polish
  như spit

  Ngoại động từ

  Đánh bóng, làm cho láng (cái gì)
  (nghĩa bóng) làm cho lịch sự, làm cho tao nhã; làm cho tinh tế

  Nội động từ

  Bóng lên
  to polish off
  làm xong gấp (công việc...); ăn gấp (bữa cơm)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trừ khử (địch)
  to polish up
  chuốt bóng, làm cho bóng bẩy, đẹp đẽ

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sơn bóng

  Cơ - Điện tử

  đánh bóng, mài nhẵn

  Hóa học & vật liệu

  dầu đánh bóng, nước đánh bóng

  Giải thích EN: A substance used to augment the effect of friction in such a procedure; it may provide color and protection as well as luster to the surface.a substance used to augment the effect of friction in such a procedure; it may provide color and protection as well as luster to the surface.

  Giải thích VN: Chất sử dụng để làm tăng hiệu quả trong khi chà xát, có thể tạo màu và bảo vệ cũng như làm bóng bề mặt. Chất sử dụng để làm tăng hiệu quả trong khi chà xát, có thể tạo màu và bảo vệ cũng như làm bóng bề mặt.

  Kỹ thuật chung

  chà xát, mài xát

  Giải thích EN: To make a surface smooth and lustrous, usually by applying friction.

  Giải thích VN: Làm cho bề mặt nhẵn và bóng, thường bằng cách chà xát. Làm cho bề mặt nhẵn và bóng, thường bằng cách chà xát.

  đánh bóng
  automobile polish
  sự đánh bóng ô tô
  body polish
  đánh bóng thân xe
  car polish
  sự đánh bóng xe
  cork polish
  sự đánh bóng bằng lie
  French polish
  chất đánh bóng Pháp
  oil polish
  dầu đánh bóng
  polish till dry
  đánh bóng khô
  press polish
  đánh bóng bằng áp lực
  rough-polish
  đánh bóng sơ bộ
  gương trượt
  nước bóng
  finishing polish
  nước bóng hoàn thiện
  mài
  mài nhẵn
  mặt trượt
  mặt phay nhẵn
  sự đánh bóng
  automobile polish
  sự đánh bóng ô tô
  car polish
  sự đánh bóng xe
  cork polish
  sự đánh bóng bằng lie
  sư láng bóng
  sự mài nhẵn
  vật liệu đánh bóng

  Kinh tế

  đánh bóng
  sự đánh bóng
  sự làm nhãn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X