• /¸retrou´greʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  (như) retrogradation
  Sự lùi lại, sự đi ngược lại
  Sự thoái hoá; sự suy đồi, tình trạng trở nên tồi tệ hơn, tình trạng trở nên hư hỏng đi

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thiên văn ) chuyển động ngược

  Cơ khí & công trình

  sự hạ thấp lòng sông (de bao mòn)

  Y học

  dị hóa

  Kỹ thuật chung

  chuyển động ngược
  sự lùi
  sự thoái lui
  thoái hóa

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X