• /ri´greʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thoái bộ, sự thoái lui; sự đi giật lùi, sự đi ngược trở lại
  (toán học) hồi quy
  plane of regression
  mặt phẳng hồi quy

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thống kê ) hồi quy
  biserial regression
  hồi quy hai chuỗi
  curvilinear regression
  hồi quy phi tuyến
  internal regression
  hồi quy trong
  lag regression
  hồi quy có agumen trễ
  linear regression
  hồi quy tuyến tính
  multiple regression
  hồi quy bội
  polynomial regression
  hồi quy đa thức


  Cơ khí & công trình

  sự thoái lưu

  Y học

  thoái trào

  Điện tử & viễn thông

  ghép hồi quy

  Điện lạnh

  phép hồi quy

  Kỹ thuật chung

  hồi quy
  lập lại
  sự hồi quy
  sự lùi
  sự thóai hóa
  sự thoái lui

  Kinh tế

  sự giảm thoái
  sự giảm thoái, thụt lùi
  sự thụt lùi
  suy thoái lạm phát

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X