• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ (như) .retrogression

  (thiên văn học) sự đi ngược, sự nghịch hành (của một hành tinh)
  Tác dụng giảm lùi
  (quân sự) sự rút lui

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  sự lùi (bờ biển)

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  quá trình giật lùi
  tình trạng thóai hóa
  tác dụng giảm

  Thực phẩm

  Nghĩa chuyên ngành

  sự thoái giảm

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  sự thóai hóa

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  sự thoái hóa
  starch retrogradation
  sự thoái hóa tinh bột

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X