• /¸retrou´spektiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hồi tưởng quá khứ, nhìn lại dĩ vãng, nhìn lại quá khứ
  retrospective thought
  những ý nghĩ nhìn lại quá khứ
  Có hiệu lực trở về trước, áp dụng cho cả quá khứ lẫn tương lai (về luật pháp, sự thanh toán..)
  a retrospective pay rise
  một sự tăng lương có hiệu lực trở về trước
  Ngó lại sau, nhìn lại sau (cái nhìn)
  Ở đằng sau (phong cảnh)

  Danh từ

  Triển lãm nhìn lại quá khứ sáng tác

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X