• /ri:´ju:z/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Dùng lại
  to reuse an old envelope
  dùng lại một phong bì cũ

  Danh từ

  Sự dùng lại; sự được dùng lại

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sử dụng lại
  object reuse
  sự dùng lại đối tượng
  reuse factor
  hệ số sử dụng lại

  Xây dựng

  sự dùng lại
  tái dụng

  Kỹ thuật chung

  dùng lại
  object reuse
  sự dùng lại đối tượng
  reuse factor
  hệ số sử dụng lại
  reuse of water
  sự dùng lại nước

  Kinh tế

  dùng lại
  sử dụng lại
  sự dùng lại
  sự tái sử dụng
  sự sử dụng lại
  tái sử dụng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X