• Toán & tin

  mạng vòng lặp
  vòng lặp

  Giải thích VN: Trong lập trình máy tính, đây là một cấu trúc có điều khiển, trong đó một khối các lệnh được lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi một điều kiện được thỏa mãn.

  Kỹ thuật chung

  mạng vòng

  Giải thích VN: Trong các loại mạng cục bộ, đây là một tôpô mạng không có trung tâm, trong đó có một số các nút (bao gồm các trạm công tác, các thiết bị ngoại vi dùng chung, và các máy dịch vụ tệp) đều được sắp xếp chung quanh một dây cáp dạng vòng kép kín.///Giống như mạng buýt, trạm công tác của mạng vòng gởi các thông báo cho tất cả các trạm khác. Tuy nhiên, mỗi nút trong vòng có một địa chỉ riêng và mạch thu nhận của nó thường xuyên giám sát buýt để xác định xem có thông báo nào đang được gởi tới hay không.

  slotted-ring network
  mạng vòng có rãnh
  star wired ring network
  mạng vòng nối hình sao
  token ring network
  mạng vòng chuyển thẻ bài
  token-passing ring network
  mạng vòng chuyển thẻ bài

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X