• /'təukən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dấu hiệu, biểu hiện
  as a token of our gratitude
  như là một biểu hiện của lòng biết ơn của chúng tôi
  Vật kỷ niệm, vật lưu niệm
  I'll keep it as a token.
  Tôi giữ cái đó như là một vật kỷ niệm.
  Bằng chứng, chứng cớ
  Biên lai; phiếu; thẻ đổi hàng
  casino token
  thẻ đổi tiền (dùng trong các sòng bạc, casino)
  Vật dẹp tròn nhỏ giống như đồng xu (dùng để hoạt động một số máy nhất định hoặc làm hình thức thanh toán)
  milk tokens
  những đồng xu dùng để mua sữa tại nhà
  by the same token
  vì lẽ ấy; vì vậy
  in token of something
  làm bằng chứng của cái gì

  Tính từ

  Làm dấu hiệu, làm tin của cái gì
  a token payment
  món tiền trả trước làm tin, món tiền đặt cọc
  Qua loa; chiếu lệ (có hình thức mà thôi)

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  thẻ đường

  Toán & tin

  danh tính
  mã thông báo
  early token release
  sự phát mã thông báo sớm
  free token
  mã thông báo tự do
  identity token
  mã thông báo đồng nhất
  lexical token
  mã thông báo từ vựng
  ordinary token
  mã thông báo thông thường
  security token
  mã thông báo an toàn
  token name
  tên mã thông báo
  token passing
  truyền mã thông báo
  token reader
  bộ đọc mã thông báo
  token ring
  vòng mã thông báo
  token-bus network
  mạng bus mã thông báo
  thể
  thẻ bài
  thẻ xác thực
  token passing procedure
  giao thức truyền thẻ xác thực
  token passing protocol
  giao thức truyền thẻ xác thực
  token queue
  hàng đợi thẻ xác thực
  tôpô bông tuyết

  Kỹ thuật chung

  biển hiệu
  token ring
  nhẫn biển hiệu
  token ring network
  mạng nhẫn biển hiệu
  ký tự đại diện
  ký tự thay thế
  dấu hiệu
  busy token
  dấu hiệu bận
  lexical token
  dấu hiệu từ vựng
  từ vựng
  lexical token
  dấu hiệu từ vựng
  lexical token
  đơn vị từ vựng
  lexical token
  mã thông báo từ vựng
  lexical token
  thẻ từ vựng

  Kinh tế

  bằng chứng
  biểu hiệu
  dấu hiệu
  token coin
  tiền đúc dấu hiệu
  token coinage
  đúc tiền dấu hiệu
  token money
  đồng tiền dấu hiệu
  token money
  tiền dấu hiệu
  phiếu quà
  book token
  phiếu tặng sách (chi phiếu quà tặng dùng để đổi lấy sách)
  gift token
  phiếu quà tặng
  thẻ
  thẻ tính tiền
  money token
  thẻ tính tiền: giơ-tông

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X