• /´rɔdʒə/

  Thông dụng

  Thán từ

  Thông báo của anh đã nhận được và đã hiểu rõ (trong liên lạc bằng (rađiô))
  Được; tốt; ô kê

  Ngoại động từ

  Giao cấu với (ai) (về một giống đực)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  ám ngữ (dùng liên lạc viễn thông)

  Điện tử & viễn thông

  điện văn nhận hiệu

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X