• /jei/

  Thông dụng

  Phó từ & danh từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) (như) yes
  to answer someone yea
  trả lời ai rằng được


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X