• Hóa học & vật liệu

  các tông thấm bitum
  nỉ tẩm bitum

  Xây dựng

  các tông hắc ín
  giấy lợp mái
  giấy dầu lợp
  phớt tẩm bitum (để lợp mái)

  Kỹ thuật chung

  bìa lợp
  giấy dầu
  application of roofing felt
  sự phủ giấy dầu (trên mái)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X