• /´ru:fiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vật liệu lợp mái
  roofing material
  vật liệu để lợp mái
  roofing felt
  nỉ để lợp nhà
  Sự lợp mái
  Mái, nóc

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  vật liệu lợp mái

  Giải thích EN: 1. any of various materials used in roof contruction, such as tar paper, tin, or slate.any of various materials used in roof contruction, such as tar paper, tin, or slate. 2. describing such materials. Thus, roofing putty, roofing slate.describing such materials. Thus, roofing putty, roofing slate. Giải thích VN: Bất kì loại vật liệu nào dùng trong việc lợp mái, như giấy hắc ín, thiếc hoặc ngói acđoa. 2. chỉ những vật liệu như vậy. Như, mattít lợp mái, ngói ácđoa.

  Xây dựng

  công việc lợp
  sự lợp mái

  Giải thích EN: The application of roof covering materials. Giải thích VN: Chỉ việc ghép các tấm lợp lên trên mái.

  Kỹ thuật chung

  lợp mái
  mái
  mái nhà
  vật liệu lợp
  roofing felt producing plant
  nhà máy (sản xuất) vật liệu lợp mềm
  roofing materials
  vật liệu lợp mái

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X