• Điện

  bộ biên đổi điện quay
  inverted rotary converter
  bộ biến đổi điện quay
  inverted rotary converter
  bộ biến đổi điện quay đảo
  bộ biến đổi đồng bộ

  Điện lạnh

  bộ chỉnh lưu quay

  Điện

  bộ đảo điện quay
  máy biến điện kiểu quay

  Điện lạnh

  máy biến đổi quay
  máy đảo đồng bộ

  Kỹ thuật chung

  bộ biến đổi quay
  đynamôtô
  máy biến điện hồi chuyển
  máy chỉnh lưu đồng bộ
  máy đổi điện quay

  Xây dựng

  đổi chiều máy biến điện hốt chuyển

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X