• /kən'və:tə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (kỹ thuật) lò chuyển
  (điện học) máy đổi điện
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) máy ghi chữ số, máy ghi mật mã

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  lò chuyển

  Ô tô

  bộ biến mô
  converter case
  vỏ bộ biến mô
  converter cover
  vỏ bơm bộ biến mô
  hydrodynamic torque converter
  bộ biến mô thủy lực
  torque converter drive place
  đường dẫn động bộ biến mô
  torque converter housing
  vỏ bộ biến mô
  đầu chuyển tiếp
  đấu nối

  Toán & tin

  (máy tính ) máy biển, máy đổi (điện)
  analog-to-digital converter
  máy biến tương tự số
  angle-to-digit converter
  máy đổi vị trí góc thành dạng chữ số
  binary-to-decimal converter
  máy biến nhị phân, thập phân (các số nhị phân
  code converter
  máy đổi mã
  data converter
  máy biến đổi các số liệu
  film converter
  máy biến có phin
  number converter
  máy đổi số (của một hệ thống đếm thành một hệ thống khác)
  pulse converter
  máy biến xung
  radix converter
  máy đổi hệ thống đếm
  rotating converter
  máy đổi điện quay
  serial-to-parallel converter
  (máy tính ) máy biến nối tiếp - song song

  Xây dựng

  máy hoán lực
  máy mã hóa

  Kỹ thuật chung

  bộ biến đổi
  A/D converter
  bộ biến đổi A/D
  AC-DC converter
  bộ biến đổi AC-DC
  analog-to-digital converter (ABC)
  bộ biến đổi tương tự-số
  balanced converter
  bộ biến đổi cân bằng
  Bi-Directional Converter (BDC)
  bộ biến đổi hai chiều
  Block To Raster Converter (BTRC)
  bộ biến đổi từ khối sang mành
  cascade converter
  bộ biến đổi nối cấp
  Converter (CONV)
  bộ biến đổi, bộ đổi
  converter cabinet
  hộp bộ biến đổi
  converter chip
  chip bộ biến đổi
  D/A converter
  bộ biến đổi D/A
  DC-AC converter
  bộ biến đổi DC-AC
  DC-DC converter
  bộ biến đổi DC-DC
  digital converter
  bộ biến đổi số
  eight-bit converter
  bộ biến đổi tám bit
  electric converter
  bộ biến đổi điện
  electro-pneumatic converter
  bộ biến đổi điện-khí nén
  energy converter
  bộ biến đổi năng lượng
  ferroelectric converter
  bộ biến đổi sắt điện
  ferroelectric converter
  bộ biến đổi xenhen điện
  flash analog-digital converter
  bộ biến đổi tương tự-số nhanh
  frequency converter
  bộ biến đổi tần
  frequency converter
  bộ biến đổi tần số
  grating converter
  bộ biến đổi mạng lưới
  image converter
  bộ biến đổi ảnh
  infrared image converter
  bộ biến đổi ảnh hồng ngoại
  Integrated Digital-Analogue Converter (IDAC)
  bộ biến đổi số - tương tự liên kết
  inverted rotary converter
  bộ biến đổi điện quay
  inverted rotary converter
  bộ biến đổi điện quay đảo
  ISDN DC Converter Circuits (IDCC)
  Các mạch của bộ biến đổi DC của ISDN
  Light Energy Converter (LEC)
  bộ biến đổi năng lượng ánh sáng
  line-balance converter
  bộ biến đổi cân bằng
  measuring converter
  bộ biến đổi đo lường
  MHD converter (magnetohydrodynamicconverter)
  bộ biến đổi từ thủy lực học
  Multi-Junction Thermal Converter (MJTC)
  bộ biến đổi nhiệt đa tiếp giáp
  multiple converter
  bộ biến đổi nhiều lần
  negative impedance converter
  bộ biến đổi trở kháng âm
  phase converter
  bộ biến đổi pha
  power converter
  bộ biến đổi công suất
  Random Access Memory Digital to Analogue Converter (RAMDAC)
  bộ biến đổi số - tương tự của nhớ truy nhập ngẫu nhiên
  rotary converter
  bộ biên đổi điện quay
  rotary converter
  bộ biến đổi đồng bộ
  rotary converter
  bộ biến đổi quay
  rotary field converter
  bộ biến đổi trường quay
  rotary phase converter
  bộ biến đổi pha quay
  scan converter
  bộ biến đổi quét
  SCR converter
  bộ biến đổi dùng tyristo
  series converter
  bộ biến đổi nối tiếp
  sheath-reshaping converter
  bộ biến đổi tạo dạng vỏ (ống dẫn sóng)
  signal converter
  bộ biến đổi tín hiệu
  Single-junction thermal converter (SJTC)
  bộ biến đổi nhiệt một lớp tiếp giáp
  static converter
  bộ biến đổi điện tĩnh
  static converter
  bộ biến đổi tĩnh
  synchronous converter
  bộ biến đổi điện
  synchronous converter
  bộ biến đổi quay
  thermo-electron converter
  bộ biến đổi nhiệt-electron
  thermoelectric converter
  bộ biến đổi nhiệt
  thermoelectric converter
  bộ biến đổi nhiệt điện
  thermoelectron converter
  bộ biến đổi electron nhiệt
  UHF converter
  bộ biến đổi UHF
  ultrasonic converter
  bộ biến đổi siêu âm
  wave converter
  bộ biến đổi sóng
  bộ biến đổi điện
  electro-pneumatic converter
  bộ biến đổi điện-khí nén
  inverted rotary converter
  bộ biến đổi điện quay
  inverted rotary converter
  bộ biến đổi điện quay đảo
  rotary converter
  bộ biên đổi điện quay
  static converter
  bộ biến đổi điện tĩnh
  bộ chuyển đổi
  A/D converter
  bộ chuyển đổi AD
  A/D converter (ADC)
  bộ chuyển đổi tương tự-số
  ADC converter
  bộ chuyển đổi AD
  ADC (Analog-to digital Converter)
  bộ chuyển đổi tương tự-số
  analog digital converter
  bộ chuyển đổi AD
  analog-to-digital converter
  bộ chuyển đổi AD
  Analog-to-Digital Converter (ADC)
  bộ chuyển đổi tương tự- số
  analog-to-frequency converter (AFC)
  bộ chuyển đổi tương tự-tần số
  balanced converter
  bộ chuyển đổi cân bằng
  binary-coded decimal-to-decimal converter
  bộ chuyển đổi BCD-thập phân
  catalytic converter
  bộ chuyển đổi bằng xúc tác
  catalytic converter
  bộ chuyển đổi xúc tác
  code converter
  bộ chuyển đổi mã
  data converter
  bộ chuyển đổi đo
  Digital to Analog Converter (DAC)
  bộ chuyển đổi số - tương tự
  facsimile converter
  bộ chuyển đổi fax
  facsimile transmitting converter
  bộ chuyển đổi truyền fax
  file converter
  bộ chuyển đổi tập tin
  fixed converter
  bộ chuyển đổi cố định
  flash converter
  bộ chuyển đổi nhanh
  flash converter
  bộ chuyển đổi song song
  frequency converter
  bộ chuyển đổi tần số
  frequency shift converter
  bộ chuyển đổi dịch tần số
  image converter
  bộ chuyển đổi ảnh
  infrared image converter
  bộ chuyển đổi ảnh hồng ngoại
  language converter
  bộ chuyển đổi ngữ
  level converter
  bộ chuyển đổi mức
  link protocol converter (LPC)
  bộ chuyển đổi giao thức liên kết
  Low Noise Converter (LNC)
  bộ chuyển đổi có tạp âm thấp
  LPC (linkprotocol converter)
  bộ chuyển đổi giao thức liên kết
  magnetic tape converter
  bộ chuyển đổi băng từ
  magnetohydrodynamic converter (MHDconverter)
  bộ chuyển đổi từ thủy động
  measuring converter
  bộ chuyển đổi đo
  measuring converter
  bộ chuyển đổi dữ liệu
  media converter
  bộ chuyển đổi môi trường
  mode converter
  bộ chuyển đổi chế độ
  number converter
  bộ chuyển đổi số
  parallel converter
  bộ chuyển đổi nhanh
  parametric converter
  bộ chuyển đổi tham số
  phase converter
  bộ chuyển đổi pha
  power converter
  bộ chuyển đổi công suất
  protocol converter
  bộ chuyển đổi giao thức
  Protocol Converter for Non-SNA Equipment (PCNE)
  Bộ chuyển đổi giao thức cho các thiết bị không phải SNA
  pulse converter
  bộ chuyển đổi xung
  RAMDAC (Randomaccess memory digital to Analog Converter)
  bộ chuyển đổi số tương tự RAM
  Random Access Memory Digital-to-Analog Converter (RAMDAC)
  bộ chuyển đổi số - tương tự RAM
  scan converter
  bộ chuyển đổi tia quét
  serial-parallel converter
  bộ chuyển đổi (dữ liệu) từ nối tiếp sang song song
  short-wave converter
  bộ chuyển đổi sóng ngắn
  signal converter
  bộ chuyển đổi tín hiệu
  synchronous converter
  bộ chuyển đổi đồng bộ
  transmission interface converter
  bộ chuyển đổi giao diện truyền
  ultra-high frequency converter
  bộ chuyển đổi siêu cao tần
  wave converter
  bộ chuyển đổi sóng
  bộ đổi điện
  DC-AC converter
  bộ đổi điện DC-AC
  electric converter
  bộ đổi điện đồng bộ
  electro-optical converter
  bộ đổi điện quang
  grating converter
  bộ đổi điện lưới
  motor converter
  bộ đổi điện từng cấp
  synchronous booster converter
  bộ đổi điện tăng đồng bộ
  synchronous converter
  bộ đổi điện đồng bộ
  welding converter
  bộ đổi điện hàn
  bộ xúc tác
  cải ứng viên
  dụng cụ sưởi
  lò thổi
  acid Bessemer converter
  lò thổi axit
  acid Bessemer converter
  lò thổi Bessemer axit
  acid converter
  lò thổi axit
  acid converter
  lò thổi Bessemer axit
  acid converter process
  phương pháp lò thổi axit
  basic Bessemer converter
  lò thổi bazơ
  basic Bessemer converter
  lò thổi Bessemer bazơ
  basic converter
  lò thổi bazơ
  basic converter
  lò thổi Bessemer bazơ
  basic-Bessemer converter
  lò thổi Thomas
  Bessemer converter
  lò thổi Bessemer
  converter charge
  lượng nạp lò thổi
  converter mouth
  miệng lò thổi
  converter tilting
  sự làm nghiêng lò thổi
  máy đổi điện
  Metadyne converter
  máy đổi điện Metadyne
  motor converter
  máy đổi điện động cơ
  rotary converter
  máy đổi điện quay
  rotating converter
  máy đổi điện quay
  synchronous converter
  máy đổi điện đồng bộ
  torque converter
  máy đổi điện quay

  Kinh tế

  thiết bị đường hóa
  thiết bị hydrozyen

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X