• Thông dụng

  Danh từ

  (hàng hải) vòng dây chão (buộc quanh cột...)
  to bring up with a round turn
  chặn đứng lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X