• /´raundiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự lượn tròn
  Sự làm tròn
  Sự vê tròn (đầu răng)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự lượn tròn

  Cơ - Điện tử

  Sự vê tròn (đầu răng), sự lượn tròn, sự làm tròn

  Toán & tin

  chức năng làm tròn

  Kỹ thuật chung

  làm tròn
  character rounding
  sự làm tròn ký tự
  data rounding
  làm tròn số liệu
  rounding circuit
  mạch làm tròn
  rounding error
  lỗi do làm tròn
  rounding error
  sai số do làm tròn
  rounding error
  sai số làm tròn
  rounding error, round-off error
  sai số làm tròn
  hàm làm tròn lên
  sự làm tròn
  character rounding
  sự làm tròn ký tự
  sự vê tròn
  rounding of the rim
  sự vê tròn mép

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X