• /rim/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vành bánh xe
  Bờ, mép, vành (vật hình tròn); miệng (bát, chum, vại); cạp (nong, nia)
  a glass of beer full to the rim
  một cốc bia đầy tới miệng
  Gọng (kính)
  spectacle rims
  gọng kính
  (hàng hải) mặt nước
  (thiên văn học) vầng (mặt trời...)
  the rim of the sun
  vầng mặt trời
  (thơ ca) cái vòng, vật hình tròn
  golden rim
  mũ miện

  Ngoại động từ

  Vây bọc, viền xung quanh, cạp, làm vành

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  ngoại vi, mép, biên, cạnh, giới hạn

  Cơ - Điện tử

  Vành, viền, mép, vành răng, vành bánh xe

  Cơ khí & công trình

  làm viền
  lắp vành
  vành bánh xe

  Giải thích EN: 1. the outer part of a wheel connected by spokes to a hub.the outer part of a wheel connected by spokes to a hub.2. the raised or projected outer edge or border of a device or part.the raised or projected outer edge or border of a device or part.

  Giải thích VN: 1. Phần ngoài cùng của một bánh xe nối bằng nan hoa vào mayơ./// 2. Cạnh lồi ra hay đường biên của một thiết bị.

  vành tựa răng
  vành xe (mâm) trên có gắn vỏ ruột xe
  vòng tựa

  Ô tô

  Vành đĩa
  cho vành vào (bánh xe)
  niềng bánh xe

  Xây dựng

  đóng vành
  vành bành răng
  vành xe

  Kỹ thuật chung

  biên
  bờ
  cạp (kỹ thuật xử lý khi sản xuất những chi tiết chất dẻo bằng phương pháp ép khuôn)
  ngoại vi
  đúc thép sôi
  giới hạn
  gờ
  mâm bánh
  mép
  viền

  Kinh tế

  bờ miệng
  vành

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  bound , edge , fringe , margin , skirt , verge

  Từ trái nghĩa

  noun
  center , middle

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X