• /´raundli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Tròn trặn
  Hoàn hảo, hoàn toàn
  to accomplish roundly a day
  hoàn thành tốt một nhiệm vụ
  Thẳng, không úp mở
  I told him roundly that...
  tôi nói thẳng với anh ta rằng...
  to be roundly abused
  bị chửi thẳng vào mặt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X