• Toán & tin

  biểu diễn nhị phân theo hàng (của phiếu đục lỗ)
  nhị phân theo hàng
  row binary card
  bìa nhị phân theo hàng
  row binary card
  phiếu nhị phân theo hàng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X