• Kỹ thuật chung

    nạ cao su

    Giải thích EN: The application of a rubber coating to metalwork. Giải thích VN: Việc áp dụng lớp phủ cao su vào các tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X