• (đổi hướng từ Rumours)
  /ˈrumər/

  Thông dụng

  Cách viết khác rumor

  Danh từ

  Tin đồn, lời đồn, tiếng đồn

  Ngoại động từ

  Đồn ra, đồn đại
  it is rumoured that
  người ta đồn rằng

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  tin đồn
  tin đồn (thất thiệt)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X