• /´rʌni/

  Thông dụng

  Tính từ .so sánh

  Quá lỏng, dễ chảy; chảy lỏng hơn bình thường
  runny jam
  mứt chảy
  Muốn chảy ra (nước mắt, nước mũi...)
  You've got a runny nose !
  Anh bị xổ mũi đấy!

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  bị rời rạc (bột)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X