• Kỹ thuật chung

  Giải nghĩa chung

  surface effect vehicle
  phương tiện hiệu ứng bề mặt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X