• /sə'bætik/

  Thông dụng

  Cách viết khác sabbatical

  Tính từ
  (thuộc) ngày Xaba; giống ngày xaba
  Nghỉ phép (phép cấp cho giảng viên đại học để du khảo hoặc nghiên cứu)
  sabbatical year
  năm Xaba (năm nghỉ cày cấy, tha nợ và trả nợ cho người nô lệ ở Do thái, cứ 7 năm một lần)
  Năm nghỉ phép (của một giáo sư để đi nghiên cứu, tham quan...)
  Danh từ
  Thời kỳ được nghỉ phép
  a one-year sabbatic
  một năm nghỉ phép
  be on sabbatic
  trong thời kỳ nghỉ phép

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X