• /'sæklɔθ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vải làm bao tải, vải làm bao bố
  Quần áo tang; quần áo mặc khi sám hối
  in sackcloth and ashes
  (kinh thánh) mặc áo tang và rắc tro lên đầu (để tang hoặc sám hối)
  Để tang và sám hối

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bao tải
  vải làm bao bì
  vải làm bao tải

  Kỹ thuật chung

  vải thô

  Kinh tế

  vải bao tải

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X