• /'sægiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự lún, sự sụt xuống
  sagging of the vault
  sự sụt vòm
  Sự võng xuống
  sagging of the belt
  sự võng xuống của đai truyền
  Sự đi chệch hướng (máy bay)
  (kinh tế) sự sụt giá

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự đảo (đai truyền)

  Giao thông & vận tải

  sự tạo độ võng (đóng tàu)

  Hóa học & vật liệu

  sự tạo màng ngăn
  sự trũng

  Xây dựng

  sự làm võng
  sự làm chùng
  vết sơn rộp

  Kỹ thuật chung

  độ lún
  độ võng
  sagging of cable
  độ võng của cáp
  sagging of rope
  độ võng của cáp
  lớp lót
  lượng hụt cân
  sự lún
  sự sụt
  sự võng
  arch sagging
  sự võng của vòm
  sagging door
  sự võng xuống của cửa
  sự võng xuống
  sagging door
  sự võng xuống của cửa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X