• Kỹ thuật chung

    cải tạo nước mặn

    Giải thích EN: The demineralization of saline or brackish water. Giải thích VN: Sự khử khoáng trong nước mặn.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X