• /´sæmən/

  Thông dụng

  Danh từ

  (động vật học) cá hồi; thịt cá hồi
  smoked salmon
  thịt cá hồi hun khói
  Màu thịt cá hồi; màu hồng da cam

  Tính từ

  Có màu thịt cá hồi, có màu hồng da cam (như) salmon-coloured

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  vàng da cam (khi tôi)

  Kinh tế

  cá hồi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  coho , color , fish , mort , pink , smolt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X