• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  (ngôn ngữ học) hiện tượng Xanđi/ chuyển âm theo ngữ cảnh
  the change of 'a' to 'an' before a vowel is an example of sandhi
  sự chuyển của ' a ' thành ' an ' trước nguyên âm là một hiện tượng Xanđi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X