• /ig´za:mp(ə)l/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thí dụ, ví dụ
  Mẫu, gương mẫu, gương
  to set a good example
  nêu gương tốt
  Cái để làm gương
  to make an example of someone
  phạt ai để làm gương
  lead by example
  gương mẫu đi đầu
  Tiền lệ, lệ trước, vật so sánh, cái tương đương
  without example
  từ trước chưa hề có cái như thế

  Ngoại động từ (từ hiếm,nghĩa hiếm)

  Dùng làm thí dụ
  Dùng làm mẫu; dùng làm gương

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  ví dụ
  for example
  ví dụ như
  graphical example
  ví dụ trực quan


  Xây dựng

  thí dụ

  Kỹ thuật chung

  bản mẫu
  mẫu
  mô hình
  phiên bản
  ví dụ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X