• /sæs/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (thông tục) sự láo xược, sự thô bạo đầy hỗn xược; lời nói hỗn xược

  Ngoại động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (thông tục) nói hỗn xược, xấc láo (với ai)
  Don't you dare sass me !
  Đừng có mà hỗn láo với tao!
  ( + back) trả lời ai một cách cục cằn

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X