• /,sætis'fæktərəli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Một cách hài lòng
  the patient is getting on satisfactorily
  bệnh nhân đang hồi phục khá tốt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X