• /skeip/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thực vật học) cán hoa (ở những cây không thân)
  (động vật học) ống (lông chim)
  (từ cổ,nghĩa cổ) sự trốn thoát, sự thoát khỏi
  hairbreadth scape
  sự bị bắt hụt, sự suýt bị tai nạn

  Ngoại động từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) trốn thoát, thoát

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  cọng
  cuống (lá)
  thân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X