• /'heəbredθ/

  Thông dụng

  Cách viết khác hair'sỵbreadth

  Danh từ

  Đường tơ sợi tóc, một li, một tí
  by (within) a hairbreadth of death
  chỉ một tí nữa thì chết

  Tính từ

  Suýt nữa, tí xíu
  to have a hairbreadth escape
  suýt nữa thì bị tóm, may mà thoát được

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X