• /'saiəntist/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nhà khoa học; người nghiên cứu khoa học
  Người theo thuyết khoa học vạn năng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nhà bác học
  nhà khoa học
  project scientist
  nhà khoa học đề án

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X