• /´skræmblə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (vô tuyến) bộ xáo trộn âm
  Người đua mô tô

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bộ xáo rỗng

  Điện tử & viễn thông

  bộ trơn (tín hiệu)

  Kỹ thuật chung

  bộ trộn âm
  bộ xáo trộn
  Self Synchronous Scrambler (SSS)
  bộ xáo trộn tự đồng bộ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X