• /´skræp¸hi:p/

  Thông dụng

  Danh từ
  Đống phế liệu
  scrap-heap policy
  chính sách có mới nới cũ
  on the scrap-heap
  không còn cần nữa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X