• /skrip/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) cái túi (của người đi đường), cái bị (của ăn mày)
  Chứng khoán tạm thời

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chứng chỉ chứng khoán
  chứng khoán
  scrip dividend
  cổ tức trả bằng chứng khoán tạm thời (không trả bằng tiền)
  scripholder (scripholder)
  người giữ chứng khoán tạm thời
  chứng khoán tạm thời
  scrip dividend
  cổ tức trả bằng chứng khoán tạm thời (không trả bằng tiền)
  scripholder (scripholder)
  người giữ chứng khoán tạm thời
  chứng thư
  giấy chứng nhận (cổ phiếu) tạm thời

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X