• /ˈdɪvɪˌdɛnd/

  Thông dụng

  Danh từ

  (toán học) số bị chia, cái bị chia
  (tài chính) tiền lãi cổ phần, cổ tức

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  số bị chia
  sự đoán nhận

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  phần được trả
  số bị chia
  tiền lãi cổ phần
  accumulated dividend
  tiền lãi có phần được tích lũy
  dividend record
  Bản báo cáo cổ tức

  Nguồn khác

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  loss

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X