• /siːfeə.rɪŋ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đi biển

  Tính từ

  Chuyên đi biển
  seafaring man
  người đi biển, thuỷ thủ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chuyến đi biển
  sự đi biển

  Kinh tế

  thuyền trưởng tàu buôn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X