• Kỹ thuật chung

  thời gian tìm kiếm

  Giải thích VN: Trong thiết bị lưu trữ thứ cấp, đây là thời gian cần thiết để đầu từ đọc/ghi đến được dùng vị trí trên đĩa.

  average seek time
  thời gian tìm kiếm trung bình
  maximum seek time
  thời gian tìm kiếm cực đại
  minimum seek time
  thời gian tìm kiếm ít nhất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X